Biblijska civilizacija u praksi

Ono o čemu Biblija nema direktnih zabrana je primjerice pedofilija, čedomorstvo, rat, incest, zabrana ropstva, pobačaj, diskriminacija bilo kakvih rasnih, spolnih ili dobnih skupina, kanibalizam, silovanje, suicid,…… Read more “Biblijska civilizacija u praksi”