Ovo je isključivo individualno mišljenje te se kao autor ne svrstavam niti pod religijske niti ateističke pokrete i ideologije. Kritiziram biblijski tekst kao cjelinu uzevši hipotezu da je Jahve stvaran i da se obraća čovjeku kroz Stari zavjet – kao što Biblija i govori. To je ujedno što i svaki katolik potpisuje, jer ne postoji Novi zavjet bez Staroga, kao temelj priče o Bogu. Problem je u tome što kršćanske škole i vjeroučitelji, djeci usađuju isključivo stvari koje crkva želi, a ne čitavu Bibliju sa cijelim sadržajem koju bi djeca tada proučavala i kritički prosuđivala. Isto radi i crkva za vrijeme svete mise dok se čitaju izabrani dijelovi Biblije, a oni nemoralni se ne spominju. Religija je proizvod koji su mnogi od nas kupili bez da su pročitali uputsva i mala slova na dnu ugovora. Ako itko, kao vjernik osjeti uvrijeđenost ili nelagodu čitajući ovaj tekst, neka zna da ovo nije kritika osobnih stavova i vjere pojedinca ( jer sustavne religije nisu osobne ideje) već kritika kršćanstva kao priče, sustavnog vjerovanja i ideja koje su usađivane tisućama godina prije nas. Davno prije nego što je svaki čitatelj ovoga teksta postojao.

Novi zavjet ne zvuči kao nastavak Starog

Čitajući Bibliju, zaključio sam da ima više smisla biti židov nego kršćanin ukoliko se traži  spas od boga Jahvea. Za one koji žele igrati na sigurno, najadekvatnije je držati se Staroga zavjeta i usput priznati Isusa kao sina božjega. Jer i sam Isus se držao Staroga zavjeta.  Novi zavjet se jasno kosi sa starim pravilima, a to znači i sa samom Božjom riječju. Jahve je potpuno drugačije naravi te je dao izravna, jasna i prilično iscrpna uputsva za svoje sljedbenike, sve da bi ih neki užasno dosadan, kasniji tekst opovrgnuo. Jahve Staroga zavjeta je krvoločan, okrutan, ratoboran i ljubomoran Bog koji ne oprašta grijehe te daje zapovijedi kako ga slijediti i prijeti kaznom svima koji se otuđe od tih riječi. Novi zavjet je pun ljubavi, raspuštanja tih istih pravila, opraštanja grijeha unatoč čovjekovom neposluhu i obećanja vječnoga života u raju ili paklu, koji se nigdje ne spominju kao takvi od Jahvea. Dakle, ne kažem da Novi zavjet nije priča o Bogu, već samo da se ta priča ne doima kao Jahvin nastavak. Djeluje kao prisilno ispunjenje proročanstva da se što prije ispiše i manipulira mnoštvo koje je već pod utjecajem najmoćnije religije. Poslanice Pavla su najnemaštovitije, najdosadnije i najbesmislenije priče bez poante koje sam ikada pročitao, još uzevši u obzir da opisuje događaj kozmičkih razmjera za jednog vjernika. Uvjerenja za ispunjenje proročanstva užasno su slaba i minimalistička.

Ako  ste kršćanin tada vjerujete u Novi zavjet, a samim time automatski potpisujete i Stari. Ali tada svoju vjeru  praktički oslanjate na samo četiri od mnogih Evanđelja, koje su čiste međusobne kopije i između ostalih Pavlu, po meni najgorim izvjestitelju u povijesti. Bivšem progonitelju kršćana koji tvdi da je pričao sa Isusom ali to naravno nitko drugi nije čuo. Stoga ako Novi zavjet slučajno nije nastavak Staroga, tada se kršćani klanjaju krivome proroku i Jahveu se to ne bi svidjelo… Dok bi židovi i dalje sklapali Savez obrezivanjemi ili svetkovanjem subota…itd.

Isus je bio obrezani židov

“Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.” (Lk 2,21)

Oni koji spadaju pod prosjek modernog kršćanstva, vjerovatno gledaju na obrezivanje židova kao na nešto čudno i misle da su oni ti koji su normalni. No obrezivanje je uputsvo istoga Boga u kojega vjeruju i kršćani. Svi misle da je njihova vjera jedina razumna, a ostali su ekstremisti. No koliko ovo zvuči razumno ?

Kao osnovno pravilo Jahve je naredio: “Sve što vam naređujem držite; tomu ništa ne domeći i ništa ne oduzimaj.” (Pnz 13,1) Da bi za obrezivanje rekao : “Svako muško među vama neka bude obrezano. Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između mene i vas. Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano “.(Post 17,10) Ali Kršćani se ne obrezuju jer su odlučili vjerovati da to nije važno dok u međuvremenu vjeruju u Isusa Krista, koji je bio obrezan i naravno židov. I sve to da bi pravilo bilo gotovo izbrisano: “Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon” (Gal 5,2)

I na kraju uz totalnu zbunjenost da čovjek ne zna dali da se obreže ili ne, u glavnoj skripti kršćanstva osjeti se kako Pavao želi reći, svi bi trebali biti više židovi nego što jesu. Pravi židovi (vjernici Staroga zavjeta).

“Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje. Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem? I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona. Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana, na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.” (Rim 2,25)

“Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja? Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obećanja Božja. Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju? Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano” (Rim 3,1)

No za nekoliko sekundi čitanja kasnije, Pavao se ipak predomišlja i kaže “Svi su grešni“.(Rim 3,9)

Pavao, najgori pisac u povijesti

Pogledajmo čovjeka kojemu, kao kršćani, predajete svoju vjeru u ruke i koji je rekao da se ne trebate držati nekih pravila Staroga zavjeta danih od samoga Boga ( što je Bog rekao da se ne radi)… To je onaj isti Pavao koji je bio Isusov progonitelj i zločinitelj! Kojem se ukazao Isus i rekao Savle, Savle, zašto me progoniš? No to je, ispostavlja se samo on čuo. Za sve što Pavao priča, tvrdi da to govori Bog kroz njega, a ne on sam. Spisateljske sposobnosti su mu očajne… Argumenti i obrazloženja su jako neuvjerljivi, a metafore su preforsirane i užasno dosadne. Sve skupa je jako monotono sa puno ponavljanja i izgleda kao da u hodu izmišlja pravila i opravdava ih po svojoj volji. Poslanice sadrže pozdrave i zahvale, obraćanje direktnim  ljudima koje se planira posjetiti i dopisivanje. U nekim tenucima toliko mulja da i sam otkriva da više ne zna o čemu bi pisao i javlja nekom svom prijatelju da uzme kabanicu koju je zaboravio… I sve to u božanskim, najvažnijim spisima na svijetu za jednog kršćanina ?

“I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu” (Heb 11,32);“Mnogo bih vam imao pisati, ali ne htjedoh na papiru i crnilom, nego se nadam da ću doći k vama i iz usta u usta govoriti da radost vaša bude potpuna.”(2 Iv 1,12); “Kabanicu koju ostavih u Troadi kod Karpa, kada dođeš, donesi.”(2 Tim 4,13); “Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije” (Fil 3,1). “Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.  Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju.” (2 Pt 3,15)

Bog je rekao da se pravila ne izmjenjuju- Kršćanstvo ih izmjenjuje

Tko god da je pisao evanđelja o Isusu, njegovom pričom zagušio je neke zapovijedi koje je odredio sam Jahve. Bog nije stavio na svoje zapovijedi rok trajanja. One su što se njega tiče vječne. Itekako upozorava da će kazniti one koji će to pokušati izmjeniti ili nadodati nešto svoje. Novi zavjet je preinačio stara pravila mada su ondašnji pisci Staroga zavjeta zapečatili stvari i to prilično jasno. Isus nije poštivao neka pravila od Boga te ih je, kao i Pavao, kasnije ublažio tako da se može zaobilaziti oko njih i time kršiti riječ Jahvinu (dan subotnji, post, kazna za prijestupnike, okretanje drugog obraza, obrezivanje, blagdani…)  Za pravila koja nije spomenuo tada bi se trebalo pretpostaviti da ostaju jednaka kao iz Staroga zavjeta pošto ih je ponovno zapečatio sam Isus (npr. kamenovanje homoseksualaca do smrti, ropstvo, žrtvovanje junice Jahvi… ). U Evanđelju po Luki izvire jedna rečenica o vječnosti zakona koja je potpuno dvosmislena da bi se mogla pobiti sva pravila iz Biblije “Zakon i Proroci do Ivana su, a otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko se u nj silom probija” (Lk 16,16)… Ali ako je svo to pismo božanskog podrijetla, zašto su uputsva toliko nejasna da se mogu proizvoljno tumačiti i postaviti da krše jedno drugo? Ponovno je na svakome da sam prosudi…

“Sve što vam naređujem držite; tomu ništa ne domeći i ništa ne oduzimaj.” – Jahve (Pnz 13,1)

“Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem.” –  Mojsije (Pnz 4,2)

“Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom” – Isus (Mt 5,17) 

“Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.” ( Mt 5,19)

“Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu – na svemu što je napisano u ovoj knjizi.” (Otk 22,18)

“Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče. I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda.” (Dj 3, 22)

“Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.” (Mt 5,21)

Proizvodi katoličke crkve kojih nema u Bibliji

Moderna religija i crkva imaju puno izmišljenih običaja, titula i manifestacija koji su čisti proizvodi za skupljanje novaca, jačanje prividnog legitimiteta ili zaokupljanja pažnje sa stvarima koje sami odrede. Sve to doprinosti dojmu plauzibilnosti, posebice kada je sve to priznato od države uz divovske građevine, crkve i katedrale pune vjernika. Vjerovanje bi se trebalo temeljiti isključivo na spisima, a ne instituciji. Zato u moderno vrijeme vidimo mase vjernika koje ne znaju točno u što vjeruju ali se klasificiraju pod određenu vjeroispovijest. Ovo su neke od crkvenih rituala, vjerovanja i titula koje su puka izmišljotina, te im nema ni traga u Bibliji kao takvima:

Odriješenje grijeha preko svečenika, molitvena pokora, krunica, pričest, krizma, bolesničko pomazanje, čistilište, misa zadušnica, ceremonijalno vjenčanje, samostan, celibat, određivanje svetaca, časna sestra, biskup, nadbiskup, papa, ministranti, večina molitva osim Oče naš, uzašašće bogorodice, križanje u ime Oca, hostija, posvećena voda, sedam glavnih grijeha, krsno ime, godišnje posvećivanje kuća, blagdan Uskrsa, Božića i ostalih kršćanskih običaja i blagdana.

Kršćanski blagdani su izmišljeni, a židovski po riječima Jahve

Bog je dao jasna uputsva za blagdane i detaljno ih opisao kako ih održavati, da bi kršćanska vjera kasnije to preinačila ili izmislila svoje blagdane slaveći prvenstveno Isusovu priču. Blagdan Božića ili Uskrsa nema u Bibliji. Sam Isus nije nikada rekao da se slavi dan njegova rođenja ili uskrnuća, a pritom prestanu slaviti blagdani Staroga zavjeta. Ako vjerujete u Isusa tada ste prvenstveno podanik Jahvea. “A Isus povika:»Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla.” (Iv 12,44) Sam Jahve je rekao da se drži do ovih blagdana te ih zapečatio vječnim prakticiranjem za naraštaje…

Blagdan beskvasnog kruha -“Taj dan neka vam bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u čast Jahvi. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena.”  (Izl 12,14)

Pasha –“Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju.” ( Izl 12,24)

Subota- “Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem. Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen. Tko bi u dan subotnji obavljao kakav posao neka se pogubi. Stoga neka Izraelci drže subotu – svetkujući je od naraštaja do naraštaja – kao vječni savez.” (Izl 31,13)

Prva žetva- “To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.’” (Lev 23,14)

Blagdan sedmica- “ To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.”  (Lev 23,21)

Dan pomirenja- “To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili. ” (Lev 23,31)

Blagdan sjenica –“Neka je to trajan zakon za vaše naraštaje.” (Lev 32,41)

Biranje pravila i zapovijedi

“Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.” (Rim 2,13)

“Što me zovete ‘Gospodine, Gospodine!’, a ne činite što zapovijedam? (Lk 6,46)

Nije li licemjerno zvati se vjernikom i slijediti samo ono što se čovjeku sviđa, a za ostatak sadržaja se praviti da ne postoji. Može li se biti vjernik samo 43,7 % ? Mislim da Jahve Straoga zavjeta to nikada ne bi prihvatio. Moj dojam je da  su pravila kasnije ublažena kako bi se održala kvota podanika i pristaša katoličke crkve radi lakše manipulacije. Bog kada daje zapovijedi poput djevičanstva za žene i obrezivanja muške djece, on ne govori dvosmisleno. Niti daje čovjeku za pravo da bira pravila. Sve metafore su dobro označene kao prispodobe ili poredbe u Bibliji, a pričao o Noi, govorećoj zmiji ili ženi pretvorene u stup soli, pisane su kao stvarni događaji. Pravila i zapovijedi svakako nisu pisani kao metafora i po definiciji religije bi ih se trebalo držati. Jer čemu uopće biti u religiji u kojoj ne možete ispunjavati uvjete, zašto možda ne odabrati neku lakšu religiju ? To je kao da se zovete vegetarijancem jer bi htjeli pripadati toj grupi, a ne želite se odreći mesa. Uostalom mislim da je božja skripta mogla biti puno jasnija u vezi uputsva.

Jahve nije rekao da je jedini, nego pravi bog

Činjenicu da postoji mnogo različitih religija u svijetu, potpuno nadmašuje to što postoji mnogo vjeroispovijesti i sekti iz samo jedne knjige. Bog Jahve nije nikada rekao da on jedini postoji od bogova, već da njega jedinog slijedite! Kasnije se navodi da je on jedini no to je postignuto kroz kasnije spise uz dodavanja i interpretacije kasnijih sljedbenika i pisaca. Evo što kaže Jahve i Stari zavjet:

“Jer ne smiješ se klanjati drugome bogu. Ta Jahve – ime mu je Ljubomorni – Bog je ljubomoran. ” (Izl 34,14)

“Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. (Izl 20,3)

“Tebi je to pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega. Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas. Jer je Jahve, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Jahve, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje.” (Pnz 4,35)

“Pazite da se vaše srce ne zavede, da ne pođete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete štovanje i da im se ne klanjate. ” (Pnz 11,16)

 

Jahve nije nikada spomenuo život poslije smrti

Raj i pakao ideje su koje su se nadopunjavale gradacijom kroz kasnije spise. Sam Jahve nikada nije spomenuo život nakon smrti za čovjeka, raj niti pakao kao takve. Opisuju se kazna i nagrada kao blagosov i proklestvo koji se iscrpno opisju u više navrata od samoga Boga.  Ideja vječnosti se nadograđuje kasnije kroz hiperbolu u više verzija kojoj, od raznih pisaca, svatko dodaje nešto poetički uzvišenije  i božanstvenije.

Ideja raja je zapravo kasnija verzija blagoslova, a ideja pakla Jahvina prokletsva

Zanimljivo je kako se Sotona spominje svega par puta u čitavoj Bibliji no u Starom zavjetu on nije niti približno zao kao Jahve, zapravo nije uopće. A daleko od ideje da gospodari paklom kao što nam je to običaj dočarao. Evo kako današnje ideje “Raja i Pakla” zvuče u originalu od samoga Jahve.

»Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo: blagoslov, budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem; a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego sađete s puta koji vam danas određujem te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali.” (Pnz 11,26)

Blagoslov

“Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom,davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje;travu ću davati po tvome polju tvome blagu. Tako ćeš jesti i biti sit.” (Pnz 11,13)

“Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili,davat ću vam kiše u pravo vrijeme te će zemlja rađati rodom a stabla po polju donositi plodove.Vršidba će vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest ćete kruh svoj do sitosti i u svojoj ćete zemlji živjeti u sigurnosti.Zemlji ću dati mir; tako ćete počivati a da vas nitko ne plaši. Štetne ću životinje iz zemlje ukloniti; mač neće prolaziti vašom zemljom.U bijeg ćete nagoniti svoje neprijatelje, a oni će padati pred vama od mača. Petorica vas nagonit će u bijeg stotinu njih, a stotina vas nagonit će u bijeg deset tisuća njih. Da, vaši će neprijatelji padati pred vama od mača. K vama ću se okrenuti te vas rodnima činiti i razmnažati. Držat ću svoj savez s vama. Starom ćete se zalihom hraniti; štoviše, trebat će vam zalihe ispražnjavati da mognete sasipati novo žito. Među vama ću postaviti svoje Prebivalište i neću vas odbaciti; među vama ću hoditi i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod.Ja, Jahve, Bog vaš, izveo sam vas iz zemlje egipatske da im više ne budete roblje; polomio sam palice vaših jarmova i učinio da hodate uspravno.«” (Lev 26,3)

Prokletsvo

“Ali ako me ne poslušate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi; ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provodeći u djelo sve moje zapovijedi, evo što ću ja učiniti vama: podvrgnut ću vas strepnji, iznemoglosti i groznici što oči troše a život gase. Sjetve ćete svoje uzalud sijati-neprijatelji vaši njima će se hraniti. Ja ću se protiv vas okrenuti, a vaši će vas neprijatelji ametice tući. Oni koji vas mrze gospodarit će nad vama. Bježat ćete i onda kad vas nitko ne bude progonio. Pa ako me i unatoč tome ne poslušate, ja ću vas sedmerostruko kažnjavati za vaše grijehe. Slomit ću ja vašu drsku silu. Vaša ću nebesa učiniti poput gvožđa, a zemlju vašu poput tuča. Uzalud će se trošiti vaša snaga. Zemlja vam više neće davati svoga roda niti će stabla na zemlji donositi svojih plodova. Budete li se još i dalje protivili, ne htjednete li me poslušati, sedmerostruko ću još na vama povisiti rane za vaše grijehe. Na vas ću pustiti šumsku zvjerad da vas liši djece, blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti. Ako vas ni to ne popravi nego nastavite življenje koje se meni protivi, onda ću se i ja suprotstaviti vama i sam ću vas još sedmerostruko udariti za vaše grijehe. Na vas ću dovesti mač neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat ću na vas kugu i bit ćete predani u ruke neprijatelju. Još kad vam obustavim namicanje kruha, deset žena moći će vam peći kruh u jednoj peći i na mjeru će vam kruh davati. Jest ćete,ali se nećete nasititi. Ako me ni tada ne poslušate nego mi se dalje budete suprotstavljali, i ja ću se vama suprotstaviti- sedmerostruko ću vas kazniti za vaše grijehe. Jest ćete meso od svojih sinova, jest ćete meso od svojih kćeri. Porušit ću vaše idolske uzvišice; oborit ću vaše kadione žrtvenike, zgrnut ću vaša mrtva trupla na trupla vaših kumira i odbacit ću vas. Gradove ću vaše pretvoriti u ruševine; svetišta ću vaša opustošiti, vaš ugodni miris neću više mirisati. Zemlju ću ja pretvoriti u zgarište tako da će se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom. Vas ću rasijati po narodima;izvući ću protiv vas mač iz korica tako da će vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine. Tada će zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpočinut će tada zemlja i moći će namiriti svoje subote. Sve dok bude pusta, imat će počinak koji nije imala za vaših subota dok ste vi u njoj stanovali. A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima ću strah u srce utjerati. U bijeg će ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat će kao što se bježi od mača; padat će, iako ih nitko neće progoniti. Spoticat će se jedan o drugoga kao kad se bježi ispred mača, premda ih nitko neće progoniti. Nećete se održati pred svojim neprijateljima; izginut ćete među narodima – proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja. A koji od vas prežive venut će u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opačina; venut će i zbog opačina svojih otaca. Priznat će tada svoju opačinu i opačinu svojih otaca što su je protiv mene počinili izdajom, što su mi se protivili. I ja sam sa morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja.”