Jedna od najutjecajnijih knjiga na svijetu – Biblija, potpuno je patrijahalna knjiga. Gotovo sigurno je za izjaviti da je pisana od ruke pustinjskih muškaraca prije više od dvije tisuće godina pa su takve i ideje u njoj. Sastoji se od koncepta da je žena nastala od muškarca, poligamije muškaraca i djevičanstva žena, važnosti obrezivanja penisa kao sklapanja saveza sa Bogom, ispunjena je muškim imenima i sadrži svega nekoliko ženskih, nabrajanjima muških potomstva, izražava gađenje prema ženama i brani im slobodu govora… između ostalog.

BOG OTAC ILI MAJKA PRIRODA (Stari Zavjet)

Bog stvara muškarca i smještava ga u rajski vrt Eden da gol solira i zabranjuje mu jesti sa drva spoznaje dobra i zla. Zatim Jahve dolazi na zaključak:

“Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on” (Pos 2,18)

Žena je otpočetka knjige stavljena u ulogu služavke i pomoćnice muškarca. Jahve stvara Evu od muškarčevog rebra a Adam, kao ekvivalent ponosne majke, u divljenju kaže:

“Gle, evo kostiju od mojih kostiju, mesa od mesa mojega!” (Pos 2,23)

Ostaje enigma zašto Bog nije dosljedno stvorio muškarca koji rađa ženu no ne želimo unositi previše logike u Bibliju. Pojavljuje se zmija koja podvaljuje Evi da jede sa stabla, a ona jadna plodove odnosi Adamu te ih zajedno konzumiraše. Tako čine prvi grijeh i dolaze do spoznaje da su goli te počinju osjećati stid. Bog tada kažnjava svo troje. Zmiju – da vječno puže i jede zemlju. Adama – da mu zemlja bude puna raslinja, da u znoju jede kruh.I Evu:

“Ženi reče, trudnoći tvojoj muke ću umnožit, u mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.”  (Pos 3,16)

Primjeti se, kada se usporede sve tri kazne, da Bog očito ima Evu na piku.

NOINA ARKA I NOINA ŽENA

Noi je pripala sva popularnost iz priče a njegova žena je negdje u šestom planu. Čak je i njegova arka popularnija od Noine žene.Da dočaramo… Sjećate li se imena Noine žene? Ni ja! Zato jer ga ni nema. Ako smo po Bibliji svi mi njihovi potomci, nisu li mogli iz pristojnosti ubaciti ime naše pramajke ili barem nadimak ?

“Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima” (Post 7,13)

To zapravo i nije ništa čudno jer Biblija je puna iscrpnih nabrajanja muških loza, potomaka, proroka, osvajača, sinova i otaca. Bog diskriminira ženski rod na svakojake načine pa i tako što ženi oduzima slogove iz imena, a muškarcu ih naravno dodaje. Abrama preimenuje u Abrahama a Saraju u Saru.

OČIŠĆENJE POSLIJE PORODA

“Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, Osmoga dana neka se dijete obreže”… “Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi” (Lev 12,1)

SPOLNA NEČISTOĆA ŽENE

“Kad žena imadne krvarenje, izljev krvi iz svoga tijela, neka ostane u svojoj nečistoći sedam dana; tko se god nje dotakne neka je nečist do večeri. Na što god bi legla za svoje nečistoće neka je nečisto; na što god sjedne neka je nečisto. Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i do večeri ostane nečistim. Tko god dotakne bilo koji predmet na kojemu je ona sjedila neka svoju odjeću opere, u vodi se okupa i nečist ostane do večeri. A ako bi se dotakao čega što je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila, neka je nečist do večeri. Ako koji čovjek s njom legne, njezina nečistoća za nj prianja, pa neka je nečist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je nečista. Ako žena imadne krvarenje dulje vremena izvan svoga mjesečnog pranja, ili ako se njezino mjesečno pranje produžuje, neka se smatra nečistom sve vrijeme krvarenja kao da su dani njezina mjesečnog pranja. Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit će joj kao i postelja za njezina mjesečnog pranja.  I svaki predmet na koji sjedne neka postane nečistim kao što bi bio nečist u vrijeme njezina mjesečnog pranja. A svatko tko ih se dotakne neka je nečist; neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i ostane nečistim do večeri. (Lev 15,19)

DILANJE DJEVIČANSTVOM

Ljudi iz Gibee su se okomili na stranca kojeg je čuvao Izraelac pod svojim krovom… “Izvedi toga čovjeka što je ušao u tvoju kuću da ga se namilujemo. “Tad iziđe domaćin iz kuće i reče im: “Ne, braćo moja, ne činite zla. Taj je čovjek ušao u moju kuću, zato ne činite bezakonja. Evo, moja je kći djevica, prepustit ću vam je. Činite od nje što vam drago, ali ovom čovjeku ne činite bezakonja. “Ljudi ga ne htjedoše poslušati.  “Oni su je silovali i zlostavljali svu noć do jutra, a kad je zora zabijeljela, pustiše je.Pred zoru žena dođe i pade na ulaz kuće onog čovjeka gdje je bio njen gospodar i ležala je ondje dok se nije razdanilo. Njen je gospodar ujutro ustao, otvorio kućna vrata te izišao da nastavi put, kad spazi ženu, svoju inoču, kako leži na kućnim vratima s rukama na pragu. “Ustani, idemo!” – reče joj. Ali ne bijaše odgovora. Onda je uze, natovari na magarca i krenu na put da se vrati kući. Kada je došao kući, trže nož i uze mrtvo tijelo inočino, rasiječe ga, ud po ud, na dvanaest dijelova te ih razasla u sve krajeve Izraela.” (Suci 19,23)

50 NIJANSI BIBLIJSKE DISKRIMINACIJE

“Kad čovjek proda svoju kćer za ropkinju, neka se ona ne oslobađa kao i muški                                                                    robovi” (Izl 21,7)

“Otkrih da ima nešto gorče od smrti – žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruke okovi; tko je Bogu drag, izmiče joj, a grešnik je njezin sužanj. ” (Prop 7,26)

“Malena je svaka zloća prema zloći ženskoj: neka je snađe kob grešnička!”  (Sir 25,19)

“Od žene je grijeh počeo i zbog nje svi umiremo.” (Sir 25,24)

” Ne daj vodi pukotine, niti zloj ženi slobode jezika. Ako ne čini kao što joj pokažeš,  otpusti je od sebe. ” (Sir 25,25)

“Žena pijana zaziva srdžbu golemu, jer sramota je njezina neizbrisiva.” ( Sir 26,8)

“Ne zaustavljaj pogleda ni pred čijom ljepotom i ne sjedaj sa ženama. Jer iz odijela izlazi moljac, a od žena ženska zloća. Bolja je zloća muška nego dobrota ženska; od žene potječe sramota i ruglo. ” (Sir 42,12)

“Kći je ocu potajna mora, briga za nju spavati mu ne da: u mladosti, strah da se neće udati, a kad se uda, da je muž ne zamrzi; dok je djevica, da je tko ne zavede i da ne zatrudni u kući očevoj, a u kući muževljoj da se ne razbludi, i kad je već žena, da ne bude nerotkinja. Ako ti je kći neposlušna, dobro je pazi da ne načini od tebe ruglo neprijateljima tvojim, priču gradsku i predmet svačijeg klevetanja i da te ne obeščasti u očima sviju.” (Sir 42,9)

“Dar je Gospodnji žena šutljiva” (Sir 26,14)

“Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom” (Izr 21,19)

“Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.” (Izr 21,9)

“Streha što prokišnjava za žestoke kiše i svadljiva žena – jedno su te isto” (Izr 27,15)

“Volim više živjeti s lavom i sa zmajem nego živjeti sa ženom opakom.” (Sir 25,16)

“Ženina je bludnost u njezinu drsku pogledu i poznaje se po njezinim trepavicama.” (Sir 26,9)

NOVI ZAVJET (Aka Kršćanstvo)

“I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub .” (Mk 10,12)

“Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.” (1 Kor 7,1)

“Žena neka se od muža ne rastavlja – ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene. ” (1 Kor 7,10)

“Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. ” (1 Kor 11,5)

“Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.” (1 Kor 14,33)

“Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru. Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj. A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.”  ( 1 Tim 2,11)

“Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima” (1 Pt 3,1)