Usporedite svoj odnos sa biblijskim pravilima danih od samoga Boga.

-“Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem.” – Mojsije

-“Sve što vam naređujem držite; tomu ništa ne domeći i ništa ne oduzimaj” – Jahve

MESO I HRANA

-“Ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv”… “Nadalje, protiv svakoga pojedinca od Izraelova doma, a tako i protiv svakoga pridošlice među vama koji bi blagovao bilo kakvu krv, ja ću se okrenuti, svakoga tko blaguje krv odstranit ću iz njegova naroda.”

-“Ali krvi nemojte blagovati; istočite je na zemlju kao vodu. “Ta krv je život. Ne smiješ jesti život s mesom.”

-“Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke”

-“Salo od žrtve prinesene na moju svetkovinu ne ostavljaj za sutradan”

BIBLIJSKI MENU

ČISTE I NEČISTE ŽIVOTINJE

KOPNENE – “Između svih četveronožaca na zemlji možete jesti: svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti. “Deva,svizac,arnebeta,svinja, “njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati – za vas su one nečiste.

VODENE – “Sve što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka – sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića – neka su vam odvratna i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost.”

PTICE – “Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu – odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb, tetrijeb i sokol bilo koje vrste; gavran svih vrsta; noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste; sova, gnjurac, ušara, labud, pelikan, droplja; roda, čaplja svake vrste; pupavac i šišmiš” (koji je btw sisavac)

OSTALE KRILATE ŽIVOTINJE – “Svi krilati kukci što hodaju četveronoške neka su vam odvratni! Možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji. Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrčaka i zrikavaca. Onda, četveronožne životinje koje hodaju na četiri šape za vas su nečiste.”

GMIZAVCI – “Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove nečiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera; zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembać i tinšamet. Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede! Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na četiri noge ili na više nogu – nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni!”

OBREZIVANJE I TRUDNOĆA

“Svako muško među vama neka bude obrezano. Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između mene i vas. Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu”

“Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, Osmoga dana neka se dijete obreže”… “Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi”

BLAGDANI

Blagdan beskvasnog kruha – “Držite zato taj dan kao blagdan od koljena do koljena: to je vječna  naredba; “Sedam dana ne smije biti kvasca u vašim domovima; “Ovaj propis vršite svake godine u određeno vrijeme.”

Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen.”… “Tko bi u dan subotni obavljao kakav posao neka se pogubi. Stoga neka Izraelci drže subotu – svetkujući je od naraštaja do naraštaja – kao vječni savez.”

SEKSUALNOST

“Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota. Da nisi legao ni s jednom životinjom – od nje bi postao nečist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opačina. ”

-“Čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smrću – i preljubnik i preljubnica. ”

-“Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih. ”

-“Čovjek koji bi legao sa ženom za njezina mjesečnog pranja te otkrio njezinu golotinju – razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi – neka se oboje odstrane iz svoga naroda. ”

-“Ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom žalostiš otkrivajući golotinju ovoj preko nje za njezina života! Ne približuj se ni jednoj ženi kad je u nečistoći svoga mjesečnog pranja da joj otkrivaš golotinju!”

-“Čovjek koji bi spolno općio sa životinjom ima se smaknuti. Životinju ubijte! Ako bi se žena primakla bilo kakvoj životinji da se s njom pari, ubij i ženu i životinju. Neka se smaknu i njihova krv neka padne na njih.”

-“Ako se koji čovjek zateče gdje leži sa ženom udatom za drugoga, neka oboje – i čovjek koji je ležao sa ženom i sama žena – budu smaknuti. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela. Ako mladu djevicu zaručenu za nekoga u gradu sretne drugi čovjek i s njom legne, oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru: djevojku što nije zvala u pomoć u gradu, a čovjeka što je oskvrnuo ženu bližnjega svoga. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Ako čovjek u polju naiđe na zaručenu djevojku i silom legne s njom, onda neka se pogubi samo taj što je s njom legao; ”

IZBACIVANJE SJEMENA I MENSTRUACIJA

-“Kad koji čovjek imadne izljev iz svoga tijela, njegov je izljev nečist. Evo u čemu je njegova nečistoća ako ima taj izljev: ispusti li njegovo tijelo izljev ili ga zadrži, on je nečist. Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je nečista; i svaki predmet na koji sjedne neka je nečist”…

Kad čovjek imadne sjemeni izljev, neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i ostane nečistim do večeri. Svaka haljina i svaka koža na koju dospije takav sjemeni izljev neka se u vodi opere i ostane nečistom do večeri.”

“Kad žena imadne krvarenje, izljev krvi iz svoga tijela, neka ostane u svojoj nečistoći sedam dana; tko se god nje dotakne neka je nečist do večeri. Na što god bi legla za svoje nečistoće neka je nečisto; na što god sjedne neka je nečisto. Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i do večeri ostane nečistim… Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit će joj kao i postelja za njezina mjesečnog pranja. I svaki predmet na koji sjedne neka postane nečistim kao što bi bio nečist u vrijeme njezina mjesečnog pranja. A svatko tko ih se dotakne neka je nečist;  neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i ostane nečistim do večeri.”

ROPSTVO

-“Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaručena za drugoga, a ona ne bude ni otkupljena ni oslobođena, treba ga kazniti, ali ne smrću, jer ona nije slobodna. ”

-“A robove i ropkinje, budeš li ih htio imati, možete kupiti, i muške i ženske, od naroda koji su oko vas. Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i rođeni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom. Njih možete predati u nasljedstvo svojoj djeci da ih zavazda naslijede u baštinu. Prema njima možete postupati kao prema robovima. ”

-“Kad čovjek proda svoju kćer za ropkinju, neka se ona ne oslobađa kao i muški robovi”

-“Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih Jahve, Bog tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš, ako među zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu. Dovedi je svojoj kući pa neka obrije glavu, obreže nokte i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujući svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom.”

ODIJEVANJE I IZGLED

-“Ne stavljaj na se odjeće od dvije vrste tkanine.”

-“Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca.”

–“Ne zaokružujte kose na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajka svoje brade.”

-“Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega.”

-“Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome”

-“Neka se u Jahvinu zajednicu ne prima onaj komu je stučena mošnjica ili odrezano udo.”

PONAŠANJE I PRISTOJNOST

-“Ne čarajte!”

-“Ne obeščašćuj svoje kćeri dajući je za javnu bludnicu. Tako se zemlja neće podati bludnosti niti će se napuniti pokvarenošću.”

-“Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca; boj se svoga Boga. ”

“Ne mrzi svoga brata u svom srcu!”

-“Kad nabasaš na zalutalo goveče ili magare svoga neprijatelja, moraš mu ga natrag dovesti”

-“Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne – neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti. Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. ”

-“Ako se dvojica potuku, pa žena jednoga pođe da izbavi svoga muža iz šaka onoga koji ga tuče i pruži ona svoju ruku i onoga uhvati za sram, odsijeci joj ruku i neka je ne sažaljuje oko tvoje.”

-“Imaj izvan tabora mjesto gdje ćeš ići napolje. Sa svojom opremom nosi i lopaticu: njome ćeš, kad ideš napolje, iskopati rupu i poslije zatrpati svoju nečist. ”

RODITELJSTVO

-“Tko udari svoga oca ili svoju majku, neka se kazni smrću”

-“Ako tko imadne opaka i nepokorna sina koji neće da sluša ni oca ni majke – pa ni onda pošto ga kazne – neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta, i neka kažu gradskim starješinama: ‘Ovaj naš sin opak je i nepokoran; neće da nas sluša; ništarija je i pijanica. ‘Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav će Izrael to čuti i bojat će se”

“Tko ljubi sina svog, često ga bije šibom, da se na koncu u njemu obraduje.”

“Savij mu šiju dok je mlad i nagnječi mu rebra dok je malen, da ti ne bude buntovan i neposlušan i ne ožalosti te duboko.”

PRAVOSUĐE

-“Život za život, oko za oko,  zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu, opeklina za opeklinu, rana za ranu, modrica za modricu.”

-“Ali ako optužba – da se na mladoj ženi nije našlo djevičanstvo – bude istinita, neka djevojku izvedu na kućna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je počinila besramnost u Izraelu odajući se bludu u očevu domu. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.”

-“Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv čovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zločin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. Ako kakav krivi svjedok ustane protiv koga optužujući ga za pobunu, onda obojica koja se parbe neka stupe pred Jahvu, pred svećenika i suce koji budu vršili službu u to vrijeme. Neka suci provedu temeljitu istragu. Bude li se pokazalo da je svjedok lažan i da je lažno svjedočio protiv svoga brata, učinite mu onako kako je on kanio svome bratu. Iskorijeni zlo iz svoje sredine! Drugi će, kad o tome čuju, pobojati se te više neće činiti takva zla u tvojoj sredini. Neka ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu.”

“Kad goveče ubode čovjeka ili ženu pa ih usmrti, neka se kamenjem kamenuje”

Citati pravila i zakona iz Starog zavjeta*